18. ledna 2009

Hraniční kameny

Na stránkách města Hrotovice se píše:
"První zmínka o Hrotovicích pochází z roku 1330, kdy zde již byla fara s komturem německého řádu křížovníků Rhymbotem. Z této doby pocházejí dva hraniční kameny (u slavětické křižovatky a u lesní cesty do Rouchovan), které vymezovaly hranice panství křížovnického řádu."

Podle mně jsou z mnohem mladší doby, kdy Rouchovany s krumlovským panstvím patřily Lichtenštejnům (od roku 1622 do roku 1848) a Hrotovice drželi Rodenové (od roku 1672 do roku 1826)


Umístění: Křížový kámen se nachází poblíž křižovatky mezi Hrotovicemi a Slavěticemi, po levé straně směrem na Dalešice, 20m od silnice.
Rozměry: 106 x 68 x 26 cm
Popis: pozitivní reliéf liliového kříže, pod jeho rameny dvojice znaků, které se vykládají jako zápalné střely.


Umístění: Křížový kámen se nachází asi půl kilometru jihozápadním směrem od předchozího, po pravé straně lesní cesty do Rouchovan, 10m od cesty.
Rozměry: 106 x 49 x 26 cm
Popis: pozitivní reliéf templářského kříže, v dolních polích kříže je vlevo petroglyf šipky, vpravo krátkého silného meče.

V knize "Kamenné kříže Čech a Moravy" (Argo 2001)
kterou vydala Společnost pro výzkum kamenných křížů při Muzeu Aš
je chybně uveden popis umístění obou hraničních kamenů.

Kamenami na Vysočině se zabývají:
PhDr. Zdeněk Jaroš, jaros@muzeum.ji.cz
- Pamětní kameny na Jihlavsku (Jihlava 2003, 146 s.)
- Vlastivědný sborník Vysočiny, č. 10/1996, str. 177 - 200
Hynek Jurman, http://jurman.wz.cz/, hynek.jurman@gmail.com
- Smírčí kameny na Vysočině (2. rozš. vyd. 2000)

Databáze kamenů na internetu:
www.smircikrize.cz
www.smircikrize.euweb.cz
kameny.euweb.cz


Žádné komentáře: