3. srpna 2010

Zrychlení Opery II RAMdisk

Prohlížeč si ukládá navštívené stránky na hardisk, aby při vašem požadavku vrátit se na předchozí stránky je co nejrychleji zobrazil. Pokud si tento adresář vytvoříte v paměti, otvírání souborů a tedy i celková práce s počítačem bude mnohem rychlejší.

Výhody RAMdisku:
- zapisování i čtení dat v operační paměti je rychlejší
- méně se používá hardisk (prodlouží se životnost)
- bezpečnost (citlivá data se po restartu počítače vymažou)


1) instalace RAMdisku
Free evaluate verzi QSoft ramdisku najdete na www.ramdisk.tk
zde je návod instalace

Vlastnosti systému - Hardware - Správce zařízení
Zde nastavte velikost např. 256MB

2) nastavení dočasných adresářů na RAMdisk
Dočasné (temporary) soubory se ukládají do adresáře, který je definován v systémové proměnné TMP a TEMP

Vlastnosti systému - Upřesnit - Proměnné prostředí
Zde upravte cesty proměnných TEMP a TMP na váš RAMdisk

3) nastavení Cache prohlížeče na RAMdisk

Zkontrolujte kam ukládá Opera Cache, do řádku webové adresy zadejte "opera:about" případně nastavte v \profile\operaprefs.ini
[User Prefs]
Cache Directory4=%TEMP%\opera
Temporary Download Directory=%TEMP%

Podobně lze nastavit cache pro prohlížeče:
Chrome spustit s parametrem
--disk-cache-dir="B:\chrome"
Firefox
v about:config klíč browser.cache.disk.parent_directory
Opera
v opera:config#UserPrefs|CacheDirectory4


Unlock Blaupunkt Lucca 3.5B


Při startu spouští z rootu karty soubor installlucca_35_b.exe. Toho využijeme a vytvoříme si script, kterým spustíme z karty jiný navigační program, např. iGO PRIMO

- stáhnout mortscript z http://mort.sto-helit.de
- rozbalit soubory z adresáře \bin\pna\ na kartu do hlavního adresáře
- přejmenovat autorun.exe na installlucca_35_b.exe
- vytvořit textový soubor installlucca_35_b.mscr s obsahem:

Switch (question ( "Chces spustit PRIMO?", "PRIMO spoustec", "YesNoCancel" ))
case (1)
Close(EagleStart)
Close(EagleStart)
Runwait( "\SDMMC Disk\Primo\iGO.exe" )
case (0)

case (2)
Run( "\SDMMC Disk\cecmd.exe" )
EndSwitch

Nyní provedu reset navigace (držím modré tlačítko aspoň 10 sekund), spustím navigaci (držet modré tlačítko cca 3 sekundy než se rozsvítí) a před startem navigace se objeví dialogové okno se třemi tlačítky:

1. tlačítko spustí iGO PRIMO
2. tlačítko spustí původní navigaci
3. tlačítko spustí totalcommander

Jsou i další možnosti:

- spustit servisní menu, z něj FileExplorer a z něj najet PRIMO

- zapnout ActiveSync pomocí ChangeUSB.exe a připojit k PC

- v registru "HKLM\Init" změnit Launch50 z "\Windows\LuccaLanguage.exe" na "\Windows\Explorer.exe"


Jak odemčít navigaci?

Windows CE při startu spouští soubor určitého jména buď z rootu karty nebo z adresáře jehož název je dán použitým procesorem. Výrobci toho využívají ke spuštění aktualizace programu nebo map.

Podle typu navigace se spouští:
/2577/autorun.exe
Auto.exe
AutoRun.exe
AutoRunCE.exe
CElauncher.exe
GOCE.exe
UpdateME.exe
shell.ini (obsah např. je: /windows/explorer.exe)
YFGo2CE.bld (obsahem je cokoliv, nesmí být prázdný)

Místo aktualizace si spustíme správce souborů - Total Commander pro Windows CE. Soubor cecmd.exe přejmenujte např. na autorun.exe a nakopírujte na kartu do adresáře /2577

- obsah navigace Blaupunkt Lucca 3.5B