10. listopadu 2013

Problém s certifikátem

Stažení nového certifikátu a jeho instalace (spuštění *.crt) proběla úspěně, přesto v IE se certifikát nezobrazil. Řešením je certifikát exportovat a do IE jej znovu importovat.


Export certifikátu do *.pfxSpustíme certmgr.msc a ve větvi osobní certifikáty na certifikátu stiskneme pravé tlačítko myši a vybereme Všechny úkoly > Exportovat


- Ano, exportovat privátní klíč
- Formát PFX a zahrnout všechny certifikáty a rozšířené vlastnosti
- vyplnit dvakrát heslo

Import certifikátu do IE


Spustit Internet Explorer v menu Nástroje > Možnosti Internetu > záložka Obsah > Certifikáty


- vlevo dole tlačítko Importovat 

FreePDFSign - utilita pro elektronický podpis PDF dokumentů
Po rozbalení zip archívu spustíte příkazem:
java -jar FreePDFSign.jar