21. června 2011

Puppy Linux - základy práce

Puppy Linux je bezplatný operační systém, který je založen na Ubuntu.
v hlavní nabídce najdete spoustu programů, kromě nich si můžete do systému doinstalovat poslední verze prohlížečů a dalších programů.

Instalace dalších programů - balíčků PET
1) spuštěním ikony QuickPet na ploše
2) spuštěním ikony Setup - Install - Add/Remove Programs
3) stažením balíčku .pet z internetu a jeho spuštěním

Vytvoření zástupce programu na plochu:
přetažením myší z usr/share/applications na plochu

Asociace souboru s programem, ve kterém se má otvírat:
pravé tl. myši na souboru - File - Set Run Action a opět přetažením myší z usr/share/applications do okna s textem "Drop a suitable application here"

Odkazy:
Puppylinux http://puppylinux.org/main/Download%20Latest%20Release.htm
Novinky LupuNews
http://distro.ibiblio.org/puppylinux/
Puppeee pro EeePC

Puppy Linux na disk

1) GParted vytvořit dva oddíly: ext3 a swap-linux
a nastavit ext3 jako aktivní

2) Nahrát Grub4dos loader do MBR
bootlace.com /dev/sda
a zkopírovat grldr do hlavního adresáře přetažením myší nebo
cp /usr/lib/grub4dos/grldr /mnt/sda1/grldr

3) Rozbalit Puppy Linux na disk
setup - install - Puppy Universal Installer - Internal (IDE or SATA) hard drive - Install Puppy to sda1 - najdeme LUPU_525.SFS - a zvolíme FULL instalaci

4) Uložit menu.lst do hlavního adresáře /mnt/sda1/

12. června 2011

Jak vytvořit Portable Google Chrome 12

Google Chrome: 12.0.742.91
WebKit: 534.30
Javascript V8: 3.2.10.15
Flash: 10,3,181,22
User agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.91 Safari/534.30

Stáhněte si samorozbalovací archív Chrome12.exe (22MB).
V rychlosti javascriptu se novému Chrome nic nevyrovná. Můžete se sami přesvědčit spuštěním jednoduchého testu tlačítkem Run all test.


Pokud ale budete chtít např. zálohovat záložky (bookmarks) tak uživatelský profil najdete:
ve WinXP:
C:\Documents and Settings\\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default
ve Vista:
C:\Users\\Appdata\Local\Google\Chrome\User Data\Default


Což je značně nepraktické, pokud chcete mít všechna data stále u sebe na flashdisku. Naštěstí lze pomocí pár parametrů příkazové řádky udělat i z Chrome Portable verzi. Tyto parametry jsou:
-disk-cache-dir=%temp% - nastaví cache do systémového temporary adresáře
-user-data-dir=%~dp0User - nastaví uživatelský profil na aktuální adresář do podadresáře User


Takže nebudeme prohlížeč spouštět přes chrome.exe ale dávkovým souborem start.bat jehož obsah je:
cmd.exe /c start chrome.exe -disk-cache-dir="%temp%" -user-data-dir="%~dp0User"


Je důležité, aby oba soubory chrome.exe i start.bat byly v adresáři s *.dll knihovnami! Nyní můžete přejmenovat adresář 12.0.742.91 např. na Chrome12 nebo jej přesunout na flashdisk.


Kam je nastavena cache a uživatelský profil zkontrolujete napsáním about:version do adresního řádku prohlížeče:

Poznámka:
Data jsou uložena ve formátu SQLite, na prohlížení i editaci můžete použít např. SQLite Database Browser

iGO PRIMO na mobilu SAMSUNG Omnia II i8000SAMSUNG Omnia II i8000 má rozlišení 480x800 které lze jednoduchou úpravou v souboru sys.txt nastavit.


Problémem je ale počeštěné wince 6.5 Profesional CE OS 5.2.21868, konkrétně název SD karty "Paměťová karta". Proto na níže uvedených místech v registru změníme název "Paměťová karta" na "sdmmc".

Obsah souboru sdmmc.reg můžeme i naimportovat utilitou Regedit.exe:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\State\SAMSUNG\SDCARD]
"ExStorageFolder"="sdmmc"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\SDMMC]
"Folder"="sdmmc"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\PCMCIA]
"Folder"="sdmmc"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\SDMemory]
"Folder"="sdmmc"

Po přepsání registrů stačí SW reset.


Soubor sys.txt bude potom vypadat takto:
[folders]
app="%SDCARD%\Primo"
content="%SDCARD%\Primo\content"
[interface]
resolution_dir="800_480"
show_exit=1
[rawdisplay]
screen_x = 800
screen_y = 480
[sound]
csv_voice_enabled=1


Tip:
Program SKTools obsahuje 60 utilit, např. zobrazí aktivní procesy nebo seznam všech programů spouštěných při startu windows (adresář windows/Po spuštění). Po startu se spouští z HKLM\Init:
Launch 100 - uptimesqm.exe
Launch 110 - tskschedule.exe
Launch 120 - autotimeupdate.exe
Launch 15 - cscfilemover.exe
Launch 150 - obexregchange.exe
Launch 19 - initvmmap.exe
Launch 20 - device.exe
Launch 21 - coldinit.exe
Launch 30 - gwes.exe
Launch 4 - sdpready.exe
Launch 50 - shell32.exe
Launch 60 - services.exe
Launch 61 - ciphase2.exe
Launch 70 - connmgr.exe
Launch 92 - DrmAgent.exe
Launch 98 - btp_notification_ui.exe