24. června 2012

Aktualizace TomTom Go 910


Původní navcore 6.510Po nahrání nové mapy v. 885 se po spuštění objeví hláška:
Problém s mapou Tuto mapu nelze používat na tomto zařízení:
která znamená jen to, že mapa není správně zaregistrovaná!


Použijte FastActivate, nejdříve Update meta.txt a potom Maps/Voices/Speedcams


Po aktualizaci na navcore 9.205