27. března 2011

Unlock pro Navigon 7100


Stáhněte si Unlock pro navigaci Navigon 7100, soubory rozbalte na kartu do hlavního adresáře.

Jak unlock funguje
Po zapnutí přístroje se spouští z karty autorunce.exe a z registrů loader ST.EXE (jako Launch80)
Přepsání klíče v registru nic neřeší, protože vždy po restartu se obnoví původní nastavení. Proto musíme vždy po startu spustit script, který zruší loader (tím že ho přejmenujeme) a na ploše si vytvoříme zástupce programů.

Vnitřní "My flah disk" má jen 200 MB pro vaše utility.

Obsah souboru autorunce.mscr
# přejmenuje loader
RegWriteString ("HKLM" , "init" , "Launch80" , "\Windows\ST2.exe")
# zástupce navigace iGO8
CreateShortcut ("\Windows\Desktop\iGO8.lnk", "\Storage Card\IGO\iGO8.exe")
# zástupce správce souborů
CreateShortcut ("\Windows\Desktop\TC.lnk", "\Storage Card\TC.exe")

MortScript je skryptovací jazyk pro WM který dokáže vykonat automaticky zadané příkazy jako např. spuštění programů, čtení a zápis registrů atd. viz. manuál MortScript-Manual.pdf

# vypne zvuky kláves
RegWriteDWord ("HKCU" , "ControlPanel\Volume" , "Screen" , 0)
# spustí MemSet2 a nastaví StorageMemory v KB (bývá 6 MB)
RunWait ("\My Flash Disk\Tools\MemSet2.exe", "8192")
# nastaví obrázek pozadí plochy
RegWriteString ("HKCU" , "ControlPanel\Desktop" , "Wallpaper" , "\my flash disk\wallpaper\octavia.bmp")
# Přepíše wallpaper ve windows
Copy ("\my flash disk\wallpaper\octavia.bmp", "\windows\wallpaper.bmp", "1")
# nastavení času a datumu v ovl. panelech
RunWait ("\Windows\ctlpnl.exe", "\windows\cplmain.cpl,13")


4. března 2011

Problém detekce portu GPS v Garmin Mobile XT 5.00


U čínských navigací stačí nastavit GPS port v
Nástroje - Nastavení - Systém - Vzdálené GPS
Vypnout - použít GPS COM2 - Zapnout

Navigace MIO C520 přesto nedetekuje GPS port, proto použijeme utilitu Port splitter

1. jdi do adresáře Garmin\RunGMXT a smaž soubor Settings.dat

2. spusť Port Splitter.exe a nastav:
Port: COM2
Baud: 57600
zaškrtnout Autostrart
Output >>> COM0 >>> Add
a následně zapni START SPLITTER


3. spusť Garmin a GPS by mělo naběhnout automaticky, pokud tomu tak není, běž do Nastavení - Systém - Vzdálené GPS, tam klikni na Vypnout a následně zaškrtni volbu Použijte GPS zařízení se sériovým portem - COM0: COM:0 PortSplitter


Nyní už se satelity zobrazují

Aby jsme nemuseli před spuštěním programu Garmin ručně spouštět Port Splitter, napíšeme si mortscript který to udělá za nás:

#spustí Port Splitter pokud už neběží
If(not ProcExists("Port Splitter.exe"))
Run("Port Splitter.exe")
Sleep(500)
EndIf
#Spustí Garmin Mobile XT a čeká na jeho ukončení
RunWait("..\Apps\WM\Que.exe")
#Ukončí Port Splitter
If(ProcExists("Port Splitter.exe"))
Kill("Port Splitter.exe")
EndIfJeště zbývá upravit spouštěcím menu, Garmin je první ikona vlevo