27. března 2011

Unlock pro Navigon 7100


Stáhněte si Unlock pro navigaci Navigon 7100, soubory rozbalte na kartu do hlavního adresáře.

Jak unlock funguje
Po zapnutí přístroje se spouští z karty autorunce.exe a z registrů loader ST.EXE (jako Launch80)
Přepsání klíče v registru nic neřeší, protože vždy po restartu se obnoví původní nastavení. Proto musíme vždy po startu spustit script, který zruší loader (tím že ho přejmenujeme) a na ploše si vytvoříme zástupce programů.

Vnitřní "My flah disk" má jen 200 MB pro vaše utility.

Obsah souboru autorunce.mscr
# přejmenuje loader
RegWriteString ("HKLM" , "init" , "Launch80" , "\Windows\ST2.exe")
# zástupce navigace iGO8
CreateShortcut ("\Windows\Desktop\iGO8.lnk", "\Storage Card\IGO\iGO8.exe")
# zástupce správce souborů
CreateShortcut ("\Windows\Desktop\TC.lnk", "\Storage Card\TC.exe")

MortScript je skryptovací jazyk pro WM který dokáže vykonat automaticky zadané příkazy jako např. spuštění programů, čtení a zápis registrů atd. viz. manuál MortScript-Manual.pdf

# vypne zvuky kláves
RegWriteDWord ("HKCU" , "ControlPanel\Volume" , "Screen" , 0)
# spustí MemSet2 a nastaví StorageMemory v KB (bývá 6 MB)
RunWait ("\My Flash Disk\Tools\MemSet2.exe", "8192")
# nastaví obrázek pozadí plochy
RegWriteString ("HKCU" , "ControlPanel\Desktop" , "Wallpaper" , "\my flash disk\wallpaper\octavia.bmp")
# Přepíše wallpaper ve windows
Copy ("\my flash disk\wallpaper\octavia.bmp", "\windows\wallpaper.bmp", "1")
# nastavení času a datumu v ovl. panelech
RunWait ("\Windows\ctlpnl.exe", "\windows\cplmain.cpl,13")


Žádné komentáře: