23. února 2013

Unlock pro NAVIGON Canada 310

Systém hledá po startu nejprve program UpdateME.exe (nejdřív na interní a pak na externí kartě). Pokud ho najde spustí ho, V opačném případě hledá program Atorunce.exe, který spouští navigační SW.

MortScript.exe je program, který provádí činnosti definované jednoduchým programovacím jazykem ze souboru *.mscr. Takže vlastní unlock je v tomto případě skript UpdateMe.mscr a jeho spouštěč UpdateMe.exe.


Scripty postupně provedou:

1) zkopírování zástupců na plochu
xCopy ("\Storage Card\Script\Desktop\*.*", "\Windows\Desktop", True, True)

2) inport všech registrů z adreséře Script\Registry
ForEach regFile in files("\Storage Card\Script\Registry\*.reg")
RunWait("\Storage Card\Script\Regedit.exe", "-s " & """" & regFile & """")
EndForEach

3) start windows exploreru (plochy)
if (not(ProcExists("explorer.exe")))
  Run("\Windows\explorer.exe")
EndIf

Přidání zástupce na plochu
1. Spustit TotalCommander.
2. Do jednoho okna nastavit adresář \Storage Card\Script\Desktop
3. Do druhého okna program, který se má umístit na ploše.
4. V menu „Soubor“ -  „>>>>>>”  se klikne na „Vytvořit zástupce“
Po restartu by se nový zástupce měl zobrazit na ploše.


Z HKEY_LOCAL_MACHINE\Init se spouští:
BackGroundApp.exe, dbgportshell.exe, Gpsmc.exeŽádné komentáře: