12. června 2011

Jak vytvořit Portable Google Chrome 12

Google Chrome: 12.0.742.91
WebKit: 534.30
Javascript V8: 3.2.10.15
Flash: 10,3,181,22
User agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.91 Safari/534.30

Stáhněte si samorozbalovací archív Chrome12.exe (22MB).
V rychlosti javascriptu se novému Chrome nic nevyrovná. Můžete se sami přesvědčit spuštěním jednoduchého testu tlačítkem Run all test.


Pokud ale budete chtít např. zálohovat záložky (bookmarks) tak uživatelský profil najdete:
ve WinXP:
C:\Documents and Settings\\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default
ve Vista:
C:\Users\\Appdata\Local\Google\Chrome\User Data\Default


Což je značně nepraktické, pokud chcete mít všechna data stále u sebe na flashdisku. Naštěstí lze pomocí pár parametrů příkazové řádky udělat i z Chrome Portable verzi. Tyto parametry jsou:
-disk-cache-dir=%temp% - nastaví cache do systémového temporary adresáře
-user-data-dir=%~dp0User - nastaví uživatelský profil na aktuální adresář do podadresáře User


Takže nebudeme prohlížeč spouštět přes chrome.exe ale dávkovým souborem start.bat jehož obsah je:
cmd.exe /c start chrome.exe -disk-cache-dir="%temp%" -user-data-dir="%~dp0User"


Je důležité, aby oba soubory chrome.exe i start.bat byly v adresáři s *.dll knihovnami! Nyní můžete přejmenovat adresář 12.0.742.91 např. na Chrome12 nebo jej přesunout na flashdisk.


Kam je nastavena cache a uživatelský profil zkontrolujete napsáním about:version do adresního řádku prohlížeče:

Poznámka:
Data jsou uložena ve formátu SQLite, na prohlížení i editaci můžete použít např. SQLite Database Browser

Žádné komentáře: