21. června 2011

Puppy Linux - základy práce

Puppy Linux je bezplatný operační systém, který je založen na Ubuntu.
v hlavní nabídce najdete spoustu programů, kromě nich si můžete do systému doinstalovat poslední verze prohlížečů a dalších programů.

Instalace dalších programů - balíčků PET
1) spuštěním ikony QuickPet na ploše
2) spuštěním ikony Setup - Install - Add/Remove Programs
3) stažením balíčku .pet z internetu a jeho spuštěním

Vytvoření zástupce programu na plochu:
přetažením myší z usr/share/applications na plochu

Asociace souboru s programem, ve kterém se má otvírat:
pravé tl. myši na souboru - File - Set Run Action a opět přetažením myší z usr/share/applications do okna s textem "Drop a suitable application here"

Odkazy:
Puppylinux http://puppylinux.org/main/Download%20Latest%20Release.htm
Novinky LupuNews
http://distro.ibiblio.org/puppylinux/
Puppeee pro EeePC

Žádné komentáře: